Dittingerová eva

Autentická komunikace

Akreditace MŠMT: MSMT-688/2020-4-47

V rámci semináře budete mít možnost prakticky si vyzkoušet techniky podporující autentickou komunikaci ve školním prostředí. Našim cílem je nabídnout všem účastníkům osobní zkušenost s cílenou podporou postojů podporujících učení (empatie, pozitivní přijetí, kongruence) i jednoduché nástroje pro rozvoj komunikačních dovedností svých i svých žáků. Představovaná praxe vychází z na člověka orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse, Nenásilné komunikace a techniky poradních kruhů (The Way of Council). V rámci semináře je prostor i pro vzájemné sdílení zkušeností.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Cena semináře: 1 500 Kč poplatek za účastníka, kurz na klíč 12 000-15 500 Kč (dle podmínek)

Lektorský tým: Mgr. Eva Dittingerová, Mgr. Helena Kosková, Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Eva Dittingerová, 608 838 064, evadittingerova@gmail.com

Učíme (se) v poradním kruhu - Council

Poradní kruhy je možné využít pro práci jak se žáky a studenty, tak v pedagogickém sboru, s rodiči, v komunitách i rodinách. Jsou cestou k posilování vzájemných vztahů, osobnímu rozvoji i ke společnému rozhodování a řešení problémů a krizí. Ve školním prostředí poradní kruhy slouží nejen k budování bezpečného prostředí ve třídách, ale i k rozvoji sociálně – emocionálních a akademických dovedností žáků. Účastníci praktického workshopu se seznámí s metodou poradního kruhu (councilu), jeho různými formami i zásadami pro přípravu a realizaci kruhu dle potřeb cílové skupiny.

Cena semináře: dle rozsahu, počtu účastníků i lektorů

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Eva Dittingerová, 608 838 064, evadittingerova@gmail.com

Kontakt

evadittingerova@gmail.com

+420 608 838 064

IČ 08041407

Fotografii pořídil Adam Holubovský