Dittingerová eva

Učíme (se) v kruhu. Praktický workshop poradních kruhů

Akreditace MŠMT: MSMT-40346/2020-4-919

Chcete se s poradními kruhy seznámit a zažít je v pozici účastníka?

V kruhu můžete se svými žáky sdílet příběhy a životní zkušenosti, zkoumat témata důležitá pro jejich intelektuální i socioemocionální rozvoj, řešit problémy, nastavovat třídní i školní normy. A samozřejmě si společně hrát, smát se a tvořit….

Účastníci se seznámí s praxí poradních kruhů, prací se skupinou postavenou na jednoduchých principech. Vyzkouší si různé podoby kruhu a budou se moci inspirovat zkušenostmi ze škol, kde jsou kruhy nejen nástrojem k podpoře komunitního rázu školy a zkoumání konfliktů, ale také běžnou součástí vyučovacích hodin.

  • Jak prostřednictvím kruhů rozvíjet sociálně-emocionální i akademické dovednosti (učíme se v kruhu).
  • Společné poradní kruhy pro žáky, zaměstnance školy i rodiče.
  • Různé formy poradních kruhů (např. spirála, akvárium či wisdom council).
  • Sdílení zkušeností, vzájemná podpora a inspirace.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Cena semináře: 2 500 Kč poplatek za účastníka, kurz na klíč 18 000-26 000 Kč (dle podmínek)

Lektorský tým: Mgr. Eva Dittingerová, Mgr. Helena Kosková

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Eva Dittingerová, 608 838 064, evadittingerova@gmail.com

Poradní kruhy - workshop pro facilitátory

Akreditace MŠMT: MSMT-40346/2020-4-919

Chcete se s poradními kruhy seznámit a vyzkoušet si roli facilitátora? Nebo jste se zúčastnili workshopu Učíme (se) v kruhu či jiného a chcete prohloubit svou praxi - účastnickou i facilitátorskou?

Seznámení s poradními kruhy a možnostmi jejich využití ve školním prostředí s důrazem na osvojení si dovedností pro provázení poradním kruhem a podporu účastníků z pozice facilitátora. Účastníci získají osobní zkušenost s facilitací poradního kruhu, kdy jsou současně v roli průvodce i účastníka a jejich možnost intervence je daná záměry (pravidly) pro společnou práci. V bezpečném prostředí si vyzkouší, jak se facilitace poradního kruhu odlišuje od role pedagoga během vyučování a získají od lektorek a dalších účastníků konstruktivní zpětnou vazbu.

  • Jak prostřednictvím kruhů rozvíjet sociálně-emocionální i akademické dovednosti (učíme se v kruhu).
  • Společné poradní kruhy pro žáky, zaměstnance školy i rodiče.
  • Různé formy poradních kruhů (např. spirála, akvárium či wisdom council).
  • Sdílení zkušeností, vzájemná podpora a inspirace.
  • Rozvoj facilitačních dovedností: formulace zadání nebo otázky pro poradní kruh, výběr vhodné formy, možnosti intervence.

Hodinová dotace: 12 vyučovacích hodin

Cena semináře: 3 500 Kč poplatek za účastníka, kurz na klíč 27 000 - 35 000 Kč (dle podmínek)

Lektorský tým: Mgr. Eva Dittingerová, Mgr. Helena Kosková

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Eva Dittingerová, 608 838 064, evadittingerova@gmail.com

Autentická komunikace

Akreditace MŠMT: MSMT-688/2020-4-47

V rámci semináře budete mít možnost prakticky si vyzkoušet techniky podporující autentickou komunikaci ve školním prostředí. Našim cílem je nabídnout všem účastníkům osobní zkušenost s cílenou podporou postojů podporujících učení (empatie, pozitivní přijetí, kongruence) i jednoduché nástroje pro rozvoj komunikačních dovedností svých i svých žáků. Představovaná praxe vychází z na člověka orientovaného přístupu dle Carla R. Rogerse, Nenásilné komunikace a techniky poradních kruhů (The Way of Council). V rámci semináře je prostor i pro vzájemné sdílení zkušeností.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Cena semináře: 2 500 Kč poplatek za účastníka, kurz na klíč 18 000-26 000 Kč (dle podmínek)

Lektorský tým: Mgr. Eva Dittingerová, Mgr. Helena Kosková, Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Eva Dittingerová, 608 838 064, evadittingerova@gmail.com

Kontakt

evadittingerova@gmail.com

+420 608 838 064

IČ 08041407

Fotografii pořídil Adam Holubovský