Dittingerová eva

Eva Dittingerová

Žiji příběhy

Nabízím vám podporu při přípravě a realizaci vzdělávacích aktivit, ať už se jedná o dlouhodobý projekt nebo jednorázový workshop. Od prvního nápadu přes tvorbu dramaturgie a didaktických materiálů po závěrečnou evaluaci. Věnuji se neformálnímu vzdělávání, podpoře mladých lidí a profesní přípravě učitelů. Facilituji pracovní i komunitní setkání, pracuji v češtině a v angličtině.

Moje cesta vedla přes dramatickou výchovu k psychosomatickým disciplínám. Zájem o příběhy a jejich potenciál mne přivedl k poradním kruhům (councilu). Poradní kruhy facilituji od roku 2014, jsem součástí komunity European Council Network. Vedle specificky zaměřených workshopů nabízím všem, které tato forma sdílení a učení zajímá, i pravidelné
Councily v Šišce.

Mé pracovní zkušenosti a vzdělání

Semináře pro pedagogy

Reference

In my three visits to the Czech Republic, I have had the joy of being supported by Eva at the workshops we provided to educators. I could not have had a more reliable, intuitive, energetic partner. Eva is a master at what we call “reading the field”; that is, she knows intuitively the needs of a group at any moment and then can shift the protocol in service of those needs. Among her many gifts are her humor, playfulness, and deep attention to details. Every participant in Eva’s workshops feels seen and supported by her deep humanity and compassion. I recommend her unreservedly.

Joe Provisor, founder/director of Circle Ways (USA) Circle Ways (USA)

S Evou Dittingerovou jsme se setkali díky spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně. Spolupracovali jsme na vzdělávacích programech pro pedagogy a pedagogické pracovníky – letních školách. Dva ročníky letní školy jsme s Evou připravovali, organizovali a realizovali. A oba ročníky se podařily hlavně díky jejímu nasazení, energii a profesionálnímu vedení jak příprav, tak jednotlivých workshopů a programů. Spolupráce s Evou byla vždy velmi příjemná, ale zejména profesionální. Velice oceňujeme její zápal pro věc, profesionální a přitom vstřícný přístup – jak k ostatním spoluorganizátorům a lektorům, tak k účastníkům programů. Její workshopy byly inspirativní a přinášely nové pohledy a přístupy k tématům, kterými se zabýváme.

Za Institut Terezínské iniciativy Tereza Štěpková, ředitelka

S Evou spolupracuji od roku 2014 na pořádání a vedení workshopů o poradních kruzích a na provázení skupin pomocí této praxe. Baví mne její tvořivost, humor a neotřelé nápady, vážím si umění až magické práce se skupinovou dynamikou a schopnosti držet se podstaty. Velkou inspirací je pro mne Evina integrita a autenticita, to, jak se hodnoty, které sdílí a předává ve své práci, projevují v jejím každodenním životě.

Helena Kosková, Natural Spirit

Oceňujeme Eviny inovativní nápady a cit při vedení různých setkání lidí, schopnost odstupu, když je to potřeba, umění shrnout, k čemu se došlo, sílu udržet nadšení pro téma. Umí to „ukočírovat“ a dovést ke konkrétním závěrům, což ne každý facilitátor dovede. Dobré facilitování je umění.

Jovan M. Jovanovski, principál Cirkusu LeGrando

Dlouho jsme nevěděli, co si máme pod slovním spojením „poradní kruh“ představit. Pak mezi nás přišla Eva a s nenuceností sobě vlastní nás zasvětila do jeho pravidel, kouzla a úžasné vzájemnosti. Během setkání se jí vždy povedlo navodit vznešenou atmosféru a přitom být zcela věcná. Praktickými radami, postřehy a nadhledem nám pomohla se na situace koukat také z jiných úhlů a lépe tak porozumět motivacím a přáním ostatních členů týmu. Díky jejímu citu pro okamžik jsme ze všech setkání měli pocit smíru a porozumění. Eva dokáže důstojně a nenásilně vést sdílení pracovních zážitků, osobních pocitů i zpětné vazby a zefektivnit tak týmové procesy.

Zuzana Drápelová, spoluzakladatelka a koordinátorka Lesní školky Šiška

Kontakt

evadittingerova@gmail.com

+420 608 838 064

IČ 08041407

Fotografii pořídil Adam Holubovský